PRISER FOR ULIKE TJENESTER

Legene har fastlegeavtale med kommunen. Beløp for egenandel  og undersøkelser fastsettes årlig


Frikort: Hvert år fastsettes et øvre beløp på egenandel. Beløp på tjenester som kommer innunder dette dekkes av Helfo i kalenderåret


Legetime  ikke-spesialist                                                                                                                                            160 kr

Legetime spesialist                                                                                                                                                         212 kr

Tidstillegg                                                                                                                                                                               10 kr

E-konsultasjon, telefontime og videotime (vanlig pris/tillegg kveldstakst)

Ikke møtt/ Avbestilt under 24 timer                                                                                                                    283 kr

Tillegg for prøver                                                                                                                                                               59 kr

Enkel  kontakt ( ved hjelpepersonell)                                                                                                                     59 kr

Ekspedisjonsgebyr for  henvisning, resept, sykemelding                                                                           59 kr

Observert urinprøver ( ikke LAR)                                                                                                                          150 kr

Legeattester

Korte attester (fravær, reiseforsikring)                                                                                                             150 kr

Førerkortattest                                                                                                                                                                650 kr

TT kort                                                                                                                                                                                   300 kr

HC parkering                                                                                                                                                                     300 kr

Offshoreattest                                                                                                                                                              2000 kr

Medisiner/Vaksiner

Influensavaksine                                                                                                                                                             310 kr

Boostix polio                                                                                                                                                                      350 kr

Kortisoninjeksjoner                                                                                                                                                       150 kr

Inhalasjonsbehandling                                                                                                                                                 150 kr

Enkle medikamenter                                                                                                                                                        50 k

Tillegg for materiell

GU, suturfjerning                                                                                                                                                               67 kr

Spirometri, EKG, lite sårskift, øreskyll, pipelle livmor                                                                               102 kr

Mindre kirurgi, kateter, glukosebel, kryo                                                                                                          145 kr

Større kirurgiske inngrep, sårskift, spiralsett                                                                                                 198 kr

Annet utstyr   

Glass urin/avføring                                                                                                                                                           15 kr

24-timer blodtrykk                                                                                                                                                        100 kr

Utstyr ved infusjonsbehandling                                                                                                                             100 kr

Kateter                                                                                                                                                                                  120 kr

 Stavanger 22.03.2023