Senteret sitt bannerbilde
Korona og viktig informasjon

Paradis Legesenter

 Velkommen til våre hjemmesider.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

 Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 

 Aktuelt

Vi tilbyr gratis hurtigtest for Covid-19.

23. juli 2021

Denne er godkjent i EU/EØS og svar er tilgjengelig i helsenorge-app.

 

Ofte er dette nok også til andre land. Om annen test må brukes så har vi det også (antistofftest). Her tilkommer egenandel. 

Etterregistrering av Covid-19 vaksiner tatt i utlandet

30. juni 2021

Hei. Vi kan registrere vaksinasjonskort via e- konsultasjon. Last ned pasientsky appen. Finn Paradis legesenter, send en forespørsel til oss og legg ved bilde av vaksinasjonskortet. 

Kortet må inneholde: 

 • Sted 
 • DATO 
 • LOT/Batchnummer 
 • Type Vaksine. 

Det er en egenandel på 200,-kr for registreringen. 

Korona vaksinering

19. januar 2021

Vi har avsluttet vaksineringen ved Paradis legesenter.

 

Stavanger kommune skal tilby koronavaksinasjon til kommunens innbyggere.

I disse dager blir det sendt ut SMS til alle innbyggere mellom 18 og 64 år med oppfordring om å registrere seg dersom man ønsker vaksine. Du kan også gå direkte til registrering. (De som registrerer seg via lenken, trenger ikke registrere seg på ny når de får SMS.)

Du vil bli kontaktet, eller få et varsel, når det nærmer seg din tur til å vaksineres. 

Mer info: Stavanger kommune. Informasjon om koronavaksine

 

HVA OM JEG HAR FASTLEGE I STAVANGER OG BOR I EN ANNEN KOMMUNE?

Personer som bor i Sandnes og Sola og har fastlege i Stavanger, som tilhører risikogruppe 5, 6 eller 7 og ønsker vaksine,

skal registrere seg for vaksinering i Stavanger via denne lenken.

 

Tilhører du en risikogruppe som skal prioriteres?

Ja, hvis du har:

 • kronisk alvorlig leversykdom
 • sykdom som behandles med immundempende medisin (MS, revmatisk sykdom, alvorlige tarmsykdommer)
 • diabetes som behandles med medisiner eller insulin
 • alvorlig astma og må bruke hø dose medisin som inneholder kortison hver dag.
 • annen alvorlig lungesykdom (Kols ol) som krever medisin hver dag.
 • overvekt med KMI på over 35.
 • demens
 • hjertesykdom og må ta medisin hver dag.
 • hatt hjerneslag

INFORMASJON OM INFLUENSAVAKSINE 20/21

11. september 2020


Grunnet den pågående pandemien, blir det dessverre ikke Drop-in vaksinering.
For å få årets influensa vaksine, må det bestilles time på laboratoriet.
Dette kan ordnes på tlf 51510890 eller via Helserespons og Pasientsky.

Pasienter som møter opp for vanlig legetime, vil få tilbud om å få satt vaksinen av legen i begynnelsen av konsultasjonen,- da vil observasjonstiden inngå i konsultasjonen.

Paradis legesenter følger til en hver tid anbefalingene fra fhi, og ønsker med dette en trygg influensavaksinering i koronapandemien.

Pasienter med syptomer på luftveisinfeksjon,- hoste,vond hals og/ eller feber, skal ikke komme til kontoret for vaksinasjon.

VI STARTER MED VAKSINERING 14.10.2020 - KUN FOR PASIENTER I RISIKOGRUPPER
Andre kan henvende seg til apotekene. 

Risikogrupper
Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:
-Alle fra og med fylte 65 år
-Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
-Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
-Barn og voksne med:
-Diabetes mellitus, type 1 og 2
-Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
-Kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
-Kronisk leversvikt
-Kronisk nyresvikt
-Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
-Nedsatt immunforsvar
Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
-Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
-Andre målgrupper
I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):
-Helsepersonell som har pasientkontakt
-Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
-Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
(www.fhi.no pr.10.09.20)

VIDEOKONSULTASJONER

27. mars 2020

 Vi tilbyr videokonsultasjon!

Ta kontakt pr tlf 51510890, SMS, eller via nettsiden, så setter vi opp en tid.

Dersom vi ser det nødvendig med en konsultasjon på kontoret, er det viktig å ikke komme før tiden.
Ikke kom inn på venterommet før den tildelte timen.

Personer med symptomer fra luftveier,
som hoste, sår hals , tett/rennende nese
må ikke komme inn på kontoret. Ta kontakt pr tlf, sms eller via nettsiden vår.

***

We offer video consultation!
Contact us by phone 51510890, SMS or via our website first.

If we see a need for a consultation in the clinik, it is important not to arrive ahead of time.
Please do not enter the waiting room until the assigned hour.

People with respiratory symptoms,
such as cough, sore throat, stuffy / runny nose
Please do not enter the clinik. Contact us by phone, sms or via our website.

***

Oferujemy konsultacje wideo!
Skontaktuj si? z nami telefonicznie 51510890, SMS lub za po?rednictwem strony internetowej, a my ustalimy godzin?.

Je?li widzimy potrzeb? konsultacji w klinice, wa?ne jest, aby nie przychodzic wczesniej przed wyznaczona godzina.

Osoby z objawami dusznosci, kaszel, ból gard?a, zatkany nos / katar
Prosimy nie wchodzic do poczekalni. Skontaktuj si? z nami telefonicznie, sms lub za po?rednictwem naszej strony internetowej.

 

SMS

14. august 2017

Det oppleves en del pågang på telefon.

Dersom du har enkle spørsmål / timebestilling / resepter oppfordres det til å ta dette via SMS for å nå lettere igjennom.

Vi svarer på sms'er fortløpende iløpet av hele dagen.

Send SMS til 2097 Start sms med: PARADIS + navn og f.dato.

Ellers er dere alltids velkommen innom eller på tlf om det skulle være behov for det.