Vi har avsluttet vaksineringen ved Paradis legesenter.

 

Stavanger kommune skal tilby koronavaksinasjon til kommunens innbyggere.

I disse dager blir det sendt ut SMS til alle innbyggere mellom 18 og 64 år med oppfordring om å registrere seg dersom man ønsker vaksine. Du kan også gå direkte til registrering. (De som registrerer seg via lenken, trenger ikke registrere seg på ny når de får SMS.)

Du vil bli kontaktet, eller få et varsel, når det nærmer seg din tur til å vaksineres. 

Mer info: Stavanger kommune. Informasjon om koronavaksine

 

HVA OM JEG HAR FASTLEGE I STAVANGER OG BOR I EN ANNEN KOMMUNE?

Personer som bor i Sandnes og Sola og har fastlege i Stavanger, som tilhører risikogruppe 5, 6 eller 7 og ønsker vaksine,

skal registrere seg for vaksinering i Stavanger via denne lenken.

 

Tilhører du en risikogruppe som skal prioriteres?

Ja, hvis du har:

  • kronisk alvorlig leversykdom
  • sykdom som behandles med immundempende medisin (MS, revmatisk sykdom, alvorlige tarmsykdommer)
  • diabetes som behandles med medisiner eller insulin
  • alvorlig astma og må bruke hø dose medisin som inneholder kortison hver dag.
  • annen alvorlig lungesykdom (Kols ol) som krever medisin hver dag.
  • overvekt med KMI på over 35.
  • demens
  • hjertesykdom og må ta medisin hver dag.
  • hatt hjerneslag