Dr.Abercrombie har valgt å fortsette i sin stilling på sykehuset.

I den forbindelse vil det begynne en ny fastlege hos oss 15.02.2021, Dr.Cato Knutsen.

Frem til da vil dere bli ivaretatt av de andre legene på senteret.
Fordelingen er bestemt slik; Personer med fødselsdag
01-10 – Dr.Danielsen
11-20 – Dr. Hersvik
21-31 – Dr. Alves

Ta kontakt om dere lurer på noe.