Grunnet den pågående pandemien, blir det dessverre ikke Drop-in vaksinering.
For å få årets influensa vaksine, må det bestilles time på laboratoriet.
Dette kan ordnes på tlf 51510890 eller via Helserespons og Pasientsky.

Pasienter som møter opp for vanlig legetime, vil få tilbud om å få satt vaksinen av legen i begynnelsen av konsultasjonen,- da vil observasjonstiden inngå i konsultasjonen.

Paradis legesenter følger til en hver tid anbefalingene fra fhi, og ønsker med dette en trygg influensavaksinering i koronapandemien.

Pasienter med syptomer på luftveisinfeksjon,- hoste,vond hals og/ eller feber, skal ikke komme til kontoret for vaksinasjon.

VI STARTER MED VAKSINERING 14.10.2020 - KUN FOR PASIENTER I RISIKOGRUPPER
Andre kan henvende seg til apotekene. 

Risikogrupper
Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:
-Alle fra og med fylte 65 år
-Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
-Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
-Barn og voksne med:
-Diabetes mellitus, type 1 og 2
-Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
-Kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
-Kronisk leversvikt
-Kronisk nyresvikt
-Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
-Nedsatt immunforsvar
Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
-Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
-Andre målgrupper
I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):
-Helsepersonell som har pasientkontakt
-Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
-Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
(www.fhi.no pr.10.09.20)