Oppdatert informasjon fra FHI er:

FHI melder om mangel på pneumovax, og at prioriterte grupper er
• hiv infeksjon/aids
• stamcelletransplantasjon
• anatomisk eller funksjonell miltmangel
• cerebrospinalvæskelekkasje
• b-cellesvikt, inkludert a- og hypogammaglobulinemi
• hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
• organtransplantasjon

https.//www.fhi.no/nyheter/2020/vaksine-mot-lungebetennelse-forbeholdt-personer-i-spesielle-risikogrupped