Senteret sitt bannerbilde
Korona og viktig informasjon

Prisliste attester og erklæringer

Offshoreattest  kr 1500,-

Førerkortattest kr 600,-

Adopsjonsattest kr 510,-

Spesielt utfyllende attest ved adopsjon kr 1100,-

Fritidsdykker kr 1050,-

Fallskjerm kr 1050,-

Enkle attester kr 100,-

Ekspedisjonsgebyr ved elektronisk forsendelse eller forsendelse pr. post kr 59,-

Legeforeninges helbredsformular kr 500,-

Akutt sykdom ved fremmøte militær kr 500,-

Tjeneste i Norges internasjonale styrker kr 800,-

Misjonsselskapets helseattest kr 820,-

Røde kors Helbredsattest kr 740,-

Norsk utviklingshjelp kkr 780,-

Aspiranter til politiøgskolen kr 790,-

Sivilforsvaret kr 470,-

Utveklingsstudenter kr 690,-

Helbredsattest skoler, kurs, leirskole kr 540,-

Søknad om opptak spesialskoler kr 790,-